Evald Olsson

Födelsedatum:1913-06-13
Dödsdatum:2010-06-29
Gravsatt:2010-07-15
Ort:Hemse
Område: B
Gravnummer:01 B 55, 56

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat