Barbro Mari-Ann Johansson

Födelsedatum:1936-09-23
Dödsdatum:2011-10-21
Gravsatt:2011-12-03
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 182

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat