Rune Sverker Olof Johansson

Födelsedatum:1933-12-03
Dödsdatum:2021-06-14
Gravsatt:2021-08-20
Ort:HEMSE
Område: B
Gravnummer:01 B 182

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat