Emma Hansson

Födelsedatum:1858-02-11
Dödsdatum:1931-03-30
Gravsatt:1931-04-07
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 112

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat