Nils Hansson

Födelsedatum:1860-10-20
Dödsdatum:1928-01-11
Gravsatt:1928-01-17
Ort:Kruse alva
Område: B
Gravnummer:01 B 112

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat