Emma Malmström

Födelsedatum:1862-02-17
Dödsdatum:1947-02-10
Gravsatt:1947-02-17
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 155

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat