Maria Malmström

Födelsedatum:1858-10-24
Dödsdatum:1943-11-26
Gravsatt:1943-12-04
Ort:Koparve alva
Område: B
Gravnummer:01 B 155

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat