Frida Hansson

Födelsedatum:1895-04-05
Dödsdatum:1926-02-16
Gravsatt:1926-02-21
Ort:L kruse alva
Område: B
Gravnummer:01 B 101

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat