Helga (Dotter) Hansson

Födelsedatum:1925-12-27
Dödsdatum:1926-06-22
Gravsatt:1926-06-25
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 101

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat