Gerda Elvira Karlsson

Födelsedatum:1890-11-17
Dödsdatum:1980-06-04
Gravsatt:1980-06-14
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 178

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat