Magnus (Son) Gustav Svante Karlsson

Födelsedatum:1927-10-03
Dödsdatum:1946-02-10
Gravsatt:1946-02-17
Ort:Gudings alva
Område: B
Gravnummer:01 B 178

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat