Hilding (Son) Berthin

Födelsedatum:1905-05-05
Dödsdatum:1984-07-06
Gravsatt:1984-07-19
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 97

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat