Julia Berthin

Födelsedatum:1867-10-01
Dödsdatum:1926-06-27
Gravsatt:1926-07-02
Ort:Butjärve
Område: B
Gravnummer:01 B 97

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat