Johanna Pettersson

Födelsedatum:1863-01-01
Dödsdatum:1931-03-31
Ort:L ringome alva
Område: B
Gravnummer:01 B 107, 108

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat