Olof Pettersson

Födelsedatum:1877-11-03
Dödsdatum:1951-04-27
Gravsatt:1951-05-03
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 107, 108

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat