Katarina Anna Ahlin

Födelsedatum:1859-08-19
Dödsdatum:1935-12-23
Gravsatt:1935-12-30
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 92

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat