Oskar Georg Ahlin

Födelsedatum:1860-06-21
Dödsdatum:1922-01-21
Gravsatt:1922-01-27
Ort:St kruse alva
Område: B
Gravnummer:01 B 92

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat