Katarina Margareta Lagergren

Födelsedatum:1834-10-14
Dödsdatum:1917-07-02
Gravsatt:1917-07-02
Ort:Rangsarve alva
Område: B
Gravnummer:01 B 66

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat