Niklas Paul Lagergren

Födelsedatum:1834-03-21
Dödsdatum:1920-08-06
Gravsatt:1920-08-10
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 66

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat