Kerstin Margareta Stumle

Födelsedatum:1922-01-13
Dödsdatum:2005-04-11
Gravsatt:2005-05-06
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 57, 58

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat