Tryggve Stumle

Födelsedatum:1921-04-27
Dödsdatum:2007-08-16
Gravsatt:2007-09-14
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 57, 58

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat