Kristina Maria Lindqvist

Födelsedatum:1843-02-10
Dödsdatum:1926-04-30
Gravsatt:1926-05-07
Ort:Hemse
Område: B
Gravnummer:01 B 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat