Lars Lindqvist

Födelsedatum:1826-10-06
Dödsdatum:1905-09-13
Gravsatt:1905-09-20
Ort:Ringome alva
Område: B
Gravnummer:01 B 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat