12

Gravsatta

Sk 12 75

Karl Johan Karlsson, F.hem.äg.

Sundborn

1856-06-03
1940-06-29
Gravsatt: 1940-07-07
Mer information

Sk 12 139

Anna Korsgren

Sundborn

1863-12-28
1947-06-23
Gravsatt: 1947-06-29
Mer information

Sk 12 139

Johan Henrik Korsgren, Snick.

Sundborn

1890-03-08
1976-02-06
Gravsatt: 1976-05-14
Mer information

Sk 12 139

Karl Korsgren, Hem.äg.

Sundborn

1859-02-17
1942-04-11
Gravsatt: 1942-06-29
Mer information

Sk 12 139

Karl Viktor Korsgren

Sundborn

1885-12-19
1982-12-06
Gravsatt: 1983-09-09
Mer information

Sk 12 139

Sigrid Katarina Korsgren

 

1903-02-01
1953-09-10
Gravsatt: 1953-09-20
Mer information

Sk 12 139

Sven Arne Korsgren

Gustafs

1934-04-11
2022-03-29
Gravsatt: 2022-04-29
Mer information

Sk 12 139

Sven Arvid Korsgren, Byggn.arb.

Falun

1902-04-27
1969-12-04
Gravsatt: 1970-07-31
Mer information

Sk 12 93

Signe Käll

Sundborn

1893-04-02
1946-02-08
Gravsatt: 1946-02-17
Mer information

Sk 12 158

Maria Birgitta (Maj-Britt) Källgren

Sundborn

1931-09-30
2000-06-08
Gravsatt: 2000-06-16
Mer information

Sk 12 158

Sven Källgren

Sundborn

1923-07-26
2011-05-31
Gravsatt: 2011-06-23
Mer information

Sk 12 146

Knut Larsen

79132 Falun

1921-11-20
2001-02-08
Gravsatt: 2001-05-21
Mer information

Sk 12 137

Frida Elisabet Larsson

Falun

1909-08-31
1999-04-17
Gravsatt: 1999-08-30
Mer information

Sk 12 68

Hans Åke Larsson

Sundborn

1940-12-17
1940-12-29
Gravsatt: 1941-01-12
Mer information

Sk 12 137

Jonas Ragnar Gustaf Larsson

Falun

1906-04-25
1995-02-11
Gravsatt: 1995-07-05
Mer information

Sk 12 146

Karin Inger Larsson, Sjuksköt.

Falun

1925-09-25
2000-04-27
Gravsatt: 2000-05-24
Mer information

Sk 12 68

Lars Gösta Larsson

Sundborn

1940-12-17
1941-01-03
Gravsatt: 1941-01-12
Mer information

Sk 12 137

Berta Helena Liljekvist, Småskoll.

 

1901-02-19
1955-08-30
Gravsatt: 1955-09-07
Mer information

Sk 12 145

Erik Gösta Linder

 

1919-05-15
1983-04-10
Gravsatt: 1983-06-03
Mer information

Sk 12 89

Erik Jonas Lindfors, F.d. hem.äg.

Sundborn

1861-03-10
1950-10-04
Gravsatt: 1950-10-08
Mer information