12

Gravsatta

Sk 12 152

Anders Viktor Nilsson, Sågv.arb.tegelbr.a.

Sundborn

1877-03-21
1954-12-29
Gravsatt: 1955-01-06
Mer information

Sk 12 152

Beda Amalia Nilsson

Falun

1883-01-27
1956-06-20
Gravsatt: 1956-06-30
Mer information

Sk 12 152

Nils Viktor Nilsson

Sundborn

1905-03-07
1951-12-09
Gravsatt: 1951-12-16
Mer information

Sk 12 106

Anna Elisabet Nord

Sundborn

1871-07-08
1944-03-14
Gravsatt: 1944-03-19
Mer information

Sk 12 85

Anna Karolina Nordlund

Sundborn

1866-04-20
1939-10-03
Gravsatt: 1939-10-15
Mer information

Sk 12 116

Johanna Fredrika Nordlund

Sundborn

1875-01-10
1952-05-20
Gravsatt: 1952-05-25
Mer information

Sk 12 115

Karl Erik Nordlund, Småbrukare

Sundborn

1869-03-08
1943-01-03
Gravsatt: 1943-01-10
Mer information

Sk 12 86

Lennart Teodor Nordlund, Grovarbetare

Sundborn

1901-09-28
1942-12-15
Gravsatt: 1942-12-20
Mer information

Sk 12 136

Gustaf Arne Nordström

Falun

1920-02-09
1999-05-04
Gravsatt: 1999-06-16
Mer information

Sk 12 136

Gustav Nordström, Gruvfogde

Kiruna

1893-09-02
1967-12-27
Gravsatt: 1978-06-16
Mer information

Sk 12 136

Klara Vilhelmina Nordström F.sundströ

Falun

1899-11-01
1983-06-10
Gravsatt: 1983-09-02
Mer information

Sk 12 151

Anna Maria Norgren

Sundborn

1884-01-11
1952-03-26
Gravsatt: 1952-04-06
Mer information

Sk 12 151

Carl Fredrik Norgren, Skogsarb.

Sundborn

1869-07-18
1967-02-18
Gravsatt: 1967-05-20
Mer information

Sk 12 151

Inga Norgren

Sundborn

1927-01-05
2015-01-18
Gravsatt: 2015-06-18
Mer information

Sk 12 151

Nils Olov Tore Norgren

Sundborn

1925-01-01
1983-12-05
Gravsatt: 1984-05-25
Mer information

Sk 12 73

Matilda Norman

Sundborn

1866-03-11
1940-08-11
Gravsatt: 1940-08-18
Mer information

Sk 12 118

Anna-Greta Norström, Änka

Sundborn

1867-04-18
1942-09-26
Gravsatt: 1942-10-04
Mer information

Sk 12 108

Axel Karl Norström, F tegelbr.arb.

Sundborn

1890-01-23
1967-11-29
Gravsatt: 1968-05-04
Mer information

Sk 12 108

Kristina Johanna Norström

Sundborn

1860-02-17
1944-01-15
Gravsatt: 1944-01-23
Mer information

Sk 12 102

Viktor Norström

Sundborn

1859-11-21
1945-03-11
Gravsatt: 1945-03-18
Mer information