Gertrud Birgitta Hansols

Födelsedatum:1929-04-11
Dödsdatum:2020-08-19
Gravsatt:2020-09-11
Ort:Svärdsjö
Område: A
Gravnummer:Sö A F199

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Svärdsjö kyrkogård

Kyrkbyn
790 23 SVÄRDSJÖ

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat