Hansols Anders Jansson

Födelsedatum:1863-04-13
Dödsdatum:1957-02-19
Gravsatt:1957-02-24
Ort:Boda 21:1, Svärdsjö
Område: A
Gravnummer:Sö A F199

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Svärdsjö kyrkogård

Kyrkbyn
790 23 SVÄRDSJÖ

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat