Johan Enoch Agurell

Födelsedatum:1870-01-02
Dödsdatum:1853-12-13
Gravsatt:1953-12-20
Ort:Västland
Gravnummer:1 K B 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp