Maria Kristina Lin Agurell

Födelsedatum:1895-11-12
Dödsdatum:1952-02-16
Gravsatt:1952-02-23
Ort:Danderyd
Gravnummer:1 K B 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp