Bengt Sören Kenneth Jansson

Födelsedatum:1945-09-25
Dödsdatum:2008-05-29
Gravsatt:2009-05-26
Ort:Simtuna albäck 7
Gravnummer:1 K D 10
1 K D   10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp