Kajsa Stina Eklund

Födelsedatum:1868-01-06
Dödsdatum:1945-03-15
Gravsatt:1945-03-24
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K D 10
1 K D   10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp