Fritz Gunnar Boström

Födelsedatum:1896-03-06
Dödsdatum:1959-09-12
Gravsatt:1959-09-19
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K D 31
1 K D   31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp