Lars Torsten Boström

Födelsedatum:1931-08-08
Dödsdatum:2001-11-08
Gravsatt:2002-05-10
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K D 31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp