Heribert Vilhelm Berglund

Födelsedatum:1907-06-01
Dödsdatum:1978-02-08
Gravsatt:1978-11-01
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K D 42

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp