Vilhelm Gert Berglund

Födelsedatum:1903-08-04
Dödsdatum:1988-01-27
Gravsatt:1988-02-06
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K D 42
1 K D   42

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp