Anna Maria Andersson

Födelsedatum:1897-12-27
Dödsdatum:1979-03-23
Gravsatt:1979-04-07
Ort:Stockholm
Gravnummer:1 K L 34

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp