Martin Andreas Andersson

Födelsedatum:1919-02-22
Dödsdatum:1960-10-24
Gravsatt:1960-11-05
Ort:Segeltorp
Gravnummer:1 K L 34

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp