Ellen Alicia Åkerström

Födelsedatum:1926-12-15
Dödsdatum:2002-07-20
Gravsatt:2002-08-01
Ort:Uppsala
Gravnummer:1 K L 80
1 K L   80

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp