Gerda Karolina Åkerström

Födelsedatum:1896-04-21
Dödsdatum:1978-12-21
Gravsatt:1978-12-29
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K L 80
1 K L   80

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp