Klas Viktor Andersson

Födelsedatum:1905-05-17
Dödsdatum:1963-09-10
Gravsatt:1963-09-21
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K L 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp