Signe Matilda Andersson

Födelsedatum:1903-08-23
Dödsdatum:1983-12-01
Gravsatt:1983-12-09
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K L 10
1 K L   10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp