Lydia Rebecka Martelleur

Födelsedatum:1885-03-01
Dödsdatum:1958-07-26
Gravsatt:1958-08-02
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K M 7
1 K M    7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp