Vera Edit Maria Rosenberg

Födelsedatum:1913-02-21
Dödsdatum:2003-04-24
Gravsatt:2003-07-03
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K M 7
1 K M    7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp