Agda Maria Andersson

Födelsedatum:1896-07-11
Dödsdatum:1985-01-25
Gravsatt:1985-02-01
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2203, 2204

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn