Anders Johan Olausson

Torpäg, tunnevi | VALLA,GÖTEB

1859-11-26 Födelsedatum
1945-01-12 Dödsdatum

Gravsatt: 1945-01-20

VA 02 2203, 2204

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats