Anders Johan Andersson

Födelsedatum:1867-10-28
Dödsdatum:1952-04-02
Gravsatt:1952-04-09
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2018, 2019

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn