Anna Olivia Andersson

Födelsedatum:1872-10-11
Dödsdatum:1945-01-26
Gravsatt:1945-02-03
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2018, 2019

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn