Ann-Britt Åkerteg

Födelsedatum:1944-07-27
Dödsdatum:2022-02-14
Gravsatt:2022-04-07
Ort:STENUNGSUND
Gravnummer:VA 02 2051

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn