Ulf Åkerteg

Födelsedatum:1939-02-05
Dödsdatum:2003-04-07
Gravsatt:2003-07-14
Ort:MYGGENÄS
Gravnummer:VA 02 2051

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn