Anna Sofia Andersson

Födelsedatum:1876-09-23
Dödsdatum:1957-02-17
Gravsatt:1957-03-02
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2151, 2152

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn